Novicare heeft zich aangesloten bij Wilnis-Dorp Medisch Centrum. Onze Specialist Ouderengeneeskunde Lisette van Dingenen houdt in Wilnis-Dorp een spreekuur. Thuiswonende ouderen zijn er van harte welkom en kunnen via hun huisarts een verwijzing krijgen. Via het spreekuur willen we mensen uit de omgeving van Wilnis ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

 

De huisarts kan doorverwijzen met een diagnoselijst, medicatielijst van de apotheek en gegevens van de patient. Verdere actie volgt spoedig. Alles in overleg met de eigen huisarts!